AZLAN SHAH & PARTNERS Siri Celik Awam:Diberhentikan kerja secara tiba-tiba? Ap…


AZLAN SHAH & PARTNERS Siri Celik Awam:

Diberhentikan kerja secara tiba-tiba? Apakah hak anda?

Seksyen 20 Akta Perhubungan Industri 1967 telah memperuntukkan perlindungan bahawa pekerja tidak boleh diberhentikan majikan tanpa sebab dan alasan yang adil.

Antara salah satu sebab dan alasan yang tidak adil adalah “pemecatan simpliciter” di mana pekerja diberhentikan tanpa sebarang alasan dan mengikut prosedur seperti notis dan gaji pampasan di dalam terma kontrak pekerjaan.

Maklumat lebih lanjut boleh diketahui di dalam paparan-paparan berikut.

-ASP
Source